Ten Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, to spotkanie autorów zdjęć, operatorów, poświęcony sztuce tego aspektu sztuki.  Dzięki temu festiwalowi, który odbywa się w Bydgoszczy na przełomie listopada i grudnia, promowani są utalentowani operatorzy zdjęć.

Wyraz kulturalny owego wydarzenia został doceniony w kraju ale i za granicą, a dzięki temu zaczęto dostrzegać w operatorach filmowych nie tylko techników, ale również artystów, obdarzonych szczególnym zmysłem obserwacji świata i jego barw. Operator to obok aktorów i reżysera najważniejszy element czyniący film, artystycznym wyrazem. Dzięki Festiwalowi zaczęli być doceniani twórcy zdjęć filmowych, co pozwoliło wielu rozwinąć skrzydła i spełnić się w swoim zawodzie. To wydarzenie jest również ważne ze względu na to, że wspiera działania debiutantów, studentów szkół filmowych, tych młodych twórców, którzy zafascynowani są magią kina, filmem i operatorstwem.  Co roku na Festiwalu można obejrzeć premiery, retrospektywy, pokazy specjalne oraz dodatkowe towarzyszące imprezie wystawy i koncerty. Tu organizowane są ponadto ciekawe wykłady, warsztaty i prezentacje nowoczesnego sprzętu filmowego, który obecnie niezbędny jest w produkcji filmowej. Camerimage jest światowym forum dyskusji o rozwoju kinematografii, kopalnią wiedzy, doświadczeń i ciekawych pomysłów.